About

PkAnhTai.Com là blog cá nhân. Tên đầy đủ của tôi là: Phạm Kim Anh Tài và tôi có nick name khác là: Kiwan Phạm

Tôi làm blog này nhằm chia sẻ thông tin, kiến thức về máy tính cũng như là những sự kiện và nhật ký về cuộc sống hằng ngày của tôi. Chia sẻ cho mọi người cũng là cách tôi tự xem lại bản thân mình.

Vì sự đam mê yêu thích Công nghệ thông tin, nhất là về website, yêu thích lập trình.

Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho blog cá nhân này của tôi!

Anh Tài (Kiwan Phạm)