[C#] Bài tập đa thức – lập trình hướng đối tượng

dathuc


[C#] Bài tập đa thức – lập trình hướng đối tượng. Đa thức là dạng chuỗi phép tính bao gồm cộng trừ nhân chia. Ở phổ thông chúng ta chắc củng hiểu rõ nó rồi. Bài này chia sẻ bài tập tương tự nhưng viết bằng ngôn ngữ máy tính và nó giúp chúng ta giải quyết nhanh hơn. Bài tập lớp CNTT K37 – ĐH Đồng Nai. Bài mang tính chất tham khảo

ngôn ngữ C sharp, Mình code trên Visual Studio 2010

Link download:

Pass giải nén: pkanhtai.com

Các bài tập khác về Lập trình hướng đối tượng C#

[C#] Bài tập sử lý số phức

[C#] Bài tập sử lý phân số (Rational)

[C#] Bài tập Ma trận (Matrix) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập Ngăn xếp (Stack) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập ngày tháng – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập Mảng (Array) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập đa thức – lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập vector – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập hàng đợi (Queue) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Tài liệu lập trình hướng đối tượng (tiếng việt)

 

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>