[C#] Bài tập Ngăn xếp (Stack) – Lập trình hướng đối tượng

stack


[C#] Bài tập Ngăn xếp (Stack) – Lập trình hướng đối tượng

mệt quá rồi mà vẫn ráng up cho các bạn đủ bộ. Tiếp đây là bài tập về ngăn xếp tiếng anh là “Stack”.

Vậy Ngắn xếp (stack) là gì ?

một ngăn xếp (còn gọi là bộ xếp chồng, tiếng Anh: stack) là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng hoạt động theo nguyên lý “vào sau ra trước” (Last In First Out (LIFO).

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>