[C#] Bài tập Phân số (Rational) – Lập trình hướng đối tượng

phan-so


[C#] Bài tập Phân số (Rational) – Lập trình hướng đối tượng

up một loạt bài tập lại thiếu mất phần phân số. Phân số thì chắc ai củng biết rồi có dạng a/b. trong đó a,b là số tự nhiên b != 0

Trong bài tập này gồm có:

+ Nghịch đảo phân số

+ rút gọn phân số

+ Cộng trừ nhân chia phân số

Bài tập viết trên visual studio 2010

Link Download:

Pass giải nén: pkanhtai.com

Các bài tập khác về Lập trình hướng đối tượng C#

[C#] Bài tập sử lý số phức

[C#] Bài tập sử lý phân số (Rational)

[C#] Bài tập Ma trận (Matrix) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập Ngăn xếp (Stack) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập ngày tháng – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập Mảng (Array) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập đa thức – lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập vector – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập hàng đợi (Queue) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Tài liệu lập trình hướng đối tượng (tiếng việt)

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>