[C#] Share code đánh bài xì dách

Xi_dach


Chia sẻ full code game đánh bài Xì Dách  (Black Jack), một thể loại game đơn giản và dễ chơi.

Code game đánh bài thích hợp cho bạn nào muốn tìm hiểu về cách viết một ứng dụng game trên C#Link download:


Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>