[C#] Bài tập hàng đợi (Queue) – Lập trình hướng đối tượng

Hàng đợi Queue


như đã hứa mình sẽ share các bài tập liên quan tới lập trình hướng đối tượng cho các bạn. Mình sẽ share đủ bộ cơ bản về lập trình hướng đối tượng C# (C Sharp) cho các bạn đam mê

Bài này mình sẽ share Bài tập hàng đợi (Queue):

Hàng đợi là gì? trích wikipedia tiếng việt

Hàng đợi (tiếng Anh: queue) là một cấu trúc dữ liệu dùng để chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế FIFO (viết tắt từ tiếng Anh: First In First Out), nghĩa là “vào trước được phục vụ trước và ra trước”

Trong hàng đợi, các đối tượng có thể được thêm vào hàng đợi bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ có đối tượng thêm vào đầu tiên mới được phép lấy ra khỏi hàng đợi. Thao tác thêm vào và lấy một đối tượng ra khỏi hàng đợi được gọi lần lượt là “enqueue” và “dequeue”. Việc thêm một đối tượng luôn diễn ra ở cuối hàng đợi và một phần tử luôn được lấy ra từ đầu hàng đợi.

Trong tin học, cấu trúc dữ liệu hàng đợi có nhiều ứng dụng: khử đệ qui, tổ chức lưu vết các quá trình tìm kiếm theo chiều rộng và quay lui, vét cạn, tổ chức quản lý và phân phốitiến trình trong các hệ điều hành, tổ chức bộ đệm bàn phím.

Cấu trúc dữ liệu hàng đợi có thể định nghĩa như sau: Hàng đợi là một cấu trúc dữ liệu trừu tượng (ADT) tuyến tính. Tương tự như ngăn xếp, hàng đợi hỗ trợ các thao tác:

  • EnQueue(o): thêm đối tượng o vào cuối hàng đợi.
  • DeQueue(): lấy đối tượng ở đầu queue ra khỏi hàng đợi và trả về giá trị của nó. Nếu hàng đợi rỗng thì lỗi sẽ xảy ra.
  • IsEmpty(): kiểm tra xem hàng đợi có rỗng không.
  • Front(): trả về giá trị của phần tử nằm ở đầu hàng đợi mà không hủy nó. Nếu hàng đợi rỗng thì lỗi sẽ xảy ra.

Các thao tác thêm, trích và huỷ một phần tử phải được thực hiện ở hai phía khác nhau của hàng đợi, do đó hoạt động của hàng đợi được thực hiện theo nguyên tắc FIFO. Cũng như ngăn xếp, cấu trúc mảng một chiều hoặc cấu trúc danh sách liên kết có thể dùng để biểu diễn cấu trúc hàng đợi.

Nói 1 cách dễ hơn là như 1 quy luật xếp hàng để chờ mua 1 thứ gì đó… ai đến trước được mua trước và người đó ra về và người kế tiếp… cứ như vậy cho đến hết

Code mình tham khảo từ nhiều nguồn. tuy nhiên chạy ổn định các bạn down về tham khảo

Mình code trên Visual Studio 2010 nhé:

chức năng

hàng đợi - Queue

hàng đợi – Queue

Link download:

Pass giải nén: pkanhtai.com

Các bài tập khác về Lập trình hướng đối tượng C#

[C#] Bài tập sử lý số phức

[C#] Bài tập sử lý phân số (Rational)

[C#] Bài tập Ma trận (Matrix) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập Ngăn xếp (Stack) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập ngày tháng – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập Mảng (Array) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập đa thức – lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập vector – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập hàng đợi (Queue) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Tài liệu lập trình hướng đối tượng (tiếng việt)

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>