[C#] Tài liệu lập trình hướng đối tượng (tiếng việt)

cs-thumnails


Bộ silide do thầy mình dạy chia sẻ cho lớp mình – CNTT Trường Đại Học Đồng Nai

Nay mình học xong rồi chia sẻ lại cho các bạn nào thích thú bắt đầu học lập trình với ngôn ngữ C#

đây là bộ tài liệu mang tính tham khảo nên mình sẽ không hướng dẫn gì. Bộ tài liệu này được viết lại bằng tiếng việt nên rất dễ hiểu

 

Link download:

Pass giải nén: pkanhtai.com

 

nếu bạn nào thích mình tiếp tục share bộ tài liệu tiếng anh cho ai muốn tham khảo

Các bài tập khác về Lập trình hướng đối tượng C#

[C#] Bài tập Ma trận (Matrix) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập Ngăn xếp (Stack) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập ngày tháng – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập Mảng (Array) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập đa thức – lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập vector – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Bài tập hàng đợi (Queue) – Lập trình hướng đối tượng

[C#] Tài liệu lập trình hướng đối tượng (tiếng việt)

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>