Chuyện Ma Chế – Đêm trong căn nhà hoang


Chuyện Ma hài do 2 người bạn của mình chế lại chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn

Câu chuyện mang tính chất hài hước… mình nghe 2 3 lần vẫn cười =))

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>