File mp3 nghe tiếng anh A

Listening


File mp3 nghe tiếng anh A – Listening English level A

bài nghe anh văn gồm 10 file – của trường Đại Học Đồng Nai thi xong share lại cho các bạn về nghe tham khảo

có 20 file mp3 mà mình xóa bớt nên còn có 10 file ^^!

anh văn trình độ A

Download:

Pass giải nén: pkanhtai.com

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>