Google chrome những công cụ bí mật

googlechrome


1. Làm toán nhanh trên Chrome

15 công dụng bí mật bất ngờ trên trình duyệt Chrome
Google có thể tính toán ngay trên công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên bạn có biết rằng mình có thể sử dụng các hàm tính toán trực tiếp ngay trên thanh omnibox của Chrome mà không cần vào Google.com. Thử với những phép tính đơn giản và kết quả chính xác sẽ xuất hiện trên thanh gợi ý mà không cần phải bấm “enter”. Hãy nhớ, thủ thuật này chỉ có thể áp dụng nếu bạn để công cụ tìm kiếm mặc định là Google (không phải Bing hay Yahoo).

2. Chuyển đổi đơn vị

Phóng to Thanh trình duyệt của bạn có thể đóng vai trò như một bộ chuyển đổi đơn vị tương tự như trên Google.com. Giống như chức năng tính toán, kết quả sẽ xuất hiện ngay trên thanh đề xuất mà không cần bấm “enter”. Nếu bạn gõ “9 inches”, Chrome có thể tự động đưa ra kết quả đổi đơn vị đo lường ra cm. Nhưng nếu bạn không muốn nhận kết quả bằng centimet, bạn có thể gõ rõ hơn ví dụ “9 inches=? mm”, kết quả bạn nhận được sẽ là milimet. Hãy nhớ, tính năng này chỉ có nếu bạn để Google.com là trình duyệt mặc định.

còn rất nhiều các bạn có thể tự khám phá thêm

Nguồn zing.vn

 

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>