Hình ảnh châm biếm vui

Châm biến về sinh viên tốt nghiệp


Hình ảnh chỉ mang tính chất vui… tất cả nguồn do mình sưu tầm ở internet

Châm biến giá và lương

Châm biến giá và lương

Thất nghiệp của sinh viên

tham nhũng

lạm dụng internet quá mức

 

lái xe vượt ẩu dễ gây tai nạn

 

sự chậm trễ của các công trình

còn rất nhiều hình ảnh thấy vui nhưng mình up không hết. Hình ảnh mang tính chất châm biếm vui. Nguồn sưu tầm internet

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>