Hướng dẫn quay rubik troll version :v


Cu bít rất dễ quay… các bạn cứ xoay tay 1 hồi là ra… nếu ko ra được thì sơn màu cho nhanh =))

clip mang tính giải trí nhé ^^!

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>