Share code Photoshop online, chỉnh sửa ảnh trực tuyến

photoshop


Hôm nay mình chia sẻ lại code photoshop online, chỉnh sửa ảnh trực tuyến.

Code này thì cũng khá lâu rồi… tuy nhiên nó rất có ích trong việc chỉnh sửa ảnh… Nó có các công cụ cơ bản để chỉnh sửa nhu photoshop của Adobe. mình tạm gọi nó là photoshop online

Code này thì không có gì cả nó chỉ là file flash (swf) nhúng vào html thôi. code này cũng không phải của mình… nó được share rất nhiểu trên mạng. mình chỉ share lại cho bạn nào lấy về. dùng cho cá nhân.

Nó được cái lợi cho: những ít kém photoshop, chỉnh sửa ảnh nhanh, máy tính yếu không thể tải photoshop full và cuối cùng là lười như mình => mình toàn dùng cái này thôi.

demo photoshop online, chỉnh sửa ảnh trực tuyến

demo photoshop online, chỉnh sửa ảnh trực tuyến

1. Code:

+ Demo: photoshop online

+ Download code:

 

2. Hướng dẫn: download về up lên host và chạy :D

 

Nguồn: Sưu tầm

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>