Share code tin tức chuẩn đẹp

code tin tức

Hướng Dẫn Cài Code Tin Tức

upload thành công  các bạn sẻ mở file này ra cấu hình
1. config.php
thay đổi thông tin các dòng
username :
dataname :
password :
các bạn thự hiện giống như video bên dưới các bạn nhé

tiếp theo bạn úp thêm data mình có dính kèm trong code . lên là chạy thôi .

2. nhớ đổi tên lại file .htaccess

Video hướng dẫn

 

Link Download

 

nguồn: sưu tầm

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>