Share Bài tập ASP.NET Web bán hàng (điện thoại)

Video Demo web và hướng dẫn sử dụng

Các chức năng gồm có:
– Đăng nhập/ đăng ký
tài khoản mình mới chỉ đổi thông tin.. chưa làm đổi mk :D
– Menu đa cấp
– Chuyên mục từng product
– tin tức :D
– Giỏ hàng + thanh toán
– Admin: có vài chức năng cơ bản thôi
+ Thêm, sửa xóa sản phẩm
+ thêm sửa xóa tin tưc
+ thêm sửa xóa chuyên mục …… :D

ở phần IMG bạn có thể upload lên or là đưa link trực tiếp vào
+ ở phẩn chuyên mục: Parent category id = 0 là thư mục cha
id > 0 là chuyên mục con.. mình chia theo cấp

phần tin tức tương tự nhé
user mình chưa làm… các bạn về tham khảo pt thêm
– về sql server mình dùng 2010

* Hướng dẫn cấu hình:
các bạn tải về vào file web.config cấu hình lại nhé
các bạn thay dòng

<add name=”KiwanPro” connectionString=”Server=KIWAN-PC; Database=KwMobile; UID=sa; PWD=*****” providerName=”System.Data.SqlClient”/>

phần sa là tên truy cập và ***** là password truy cập sql server

KwMobile chính là tên của database

KIWAN-PC là tên máy tính or tên server của bạn

End! hapy fun! :D

Download:

 

 

Pass giải nén: pkanhtai.com

 

copy xin ghi rõ nguồn: http://pkanhtai.com/share-web-asp-net-ban-dien-thoai/

1 Nhận xét

  1. han

    18/05/2015 at 2:17 am

    ban ơi data giải nén add vào database không được …

Viết một vài lời nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>